HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL utvikler HØYDEVINDKRAFT som utnytter potensialet i at vinden er sterkere og mer stabil 500 – 1500 meter over bakken, der vinden er sterkere og mer stabil. Høydevindkraft kan sammen med annen fornybar energi  erstatte fossil brensel som kilde til elektrisk energi.

 

 • Lavere energipris fordi:
  • 10% av materialbruk sammenlignet med konvensjonelle vindturbiner med samme kapasitet.
  • Flere fullast timer pr installert kapasitet.
  • Mer energi per areal.
 • Global energimix mot 100% fornybar
  • energiprisen blir lavere enn for fossilt brensel.  Høydevindkraft har mulighet til dette, selv uten CO2 avgifter
  • Vindkraft blir tilgjengelig og lønnsom over store områder der vindressursene ikke er tilstrekkelig for konvensjonelle vindturbiner plassert på bakken.

 

Nyheter

20180227_144347.jpg

27 april 2018 14:25

Rekordflyging i april

Under testkampanjen i april ble det gjennomført en automatisk flyging som varte i 2 timer og 6 minutter. Målsetningen for denne testen var å verifisere at lade systemet ombord fungerte som planlagt.

eu_flag-wallpaper-960x600.jpg

20 januar 2018 14:17

Nye salg sikrer kommersialisering for Kitemill med støtte fra EU-midler

SME Instrumentet er et EU-prosjekt for små og mellomstore bedrifter (Small and Medium sized Enterprises). Her kan bedrifter søke om støtte, noe Kitemill har gjort. I 2017 ble det først salget av en...

Kitemill-VTOL testing.jpg

18 september 2017 12:18

Teknologisk suksess for Kitemill med vertikal start og landing (VTOL)

Etter et omfattende testprogram gjennomførte Kitemill våren og tidlig sommer 2017 en rekke vellykkede vertikale start og landinger. Spark- kiten til 30 kilowatt-anlegget på Lista Fly og Næringspark...

20170616_105401.jpg

17 august 2017 15:28

Kitemill på Vivatech i Paris og AWE-konferansen i Freiburg

Kitemill deltok på den store energisamlingen VivaTech i Paris i midten av juni 2017. Daglig leder Thomas Hårklau og teknisk sjef Lode Carnel informerte om Kitemills teknologi, for et bredt utvalg a...

Espen-Oland.jpg

27 juni 2017 15:27

Med doktorgrad på styring av ubemannede fly

Arbeidet med å fly kitene, eller flyene, ubemannet og autonomt over lange produksjonsperioder er i ferd med å få et gjennombrudd. 1. august 2017 begynner Dr. Espen Oland som Kitemills leder for kon...

Narve Rio1_2.jpg

26 april 2017 19:48

Kitemill utvider staben med analyse og marked

Kitemill har engasjert Narve Rio som analyse og markedsmedarbeider, med særlig fokus på emerging markets internasjonalt. Rio skal se på muligheter for nye kunder og investorer i utviklingsland og i...

Team.jpg

Kitemill teamet; fra venstre Christer Svenkerud, Sture Smidt, Frank Olav (besøkende), Thomas Hårklau, Tallak Tveide, Stig Magne Olsen, Lode Carnel og Jo Grini

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer